O škole

Baletní školu založil Ján Nemec v roce 1992 ještě jako aktivní tanečník, sólista baletu Národního divadla v Praze. Ke konci kariéry přemýšlel nad tím, jak by mohl zúročit své zkušenosti v oboru tance a napadlo ho založit baletní školu pro děti. V roce 1997 ukončil profesionální dráhu aktivního tanečníka a od té doby se věnuje pouze výchově mladých tanečníků.

Základní ideovou myšlenkou existence školy není vychovávat profesionální tanečníky, ale vzbudit a prohloubit u žáků zájem o taneční umění a s tím související vnímání hudby, rozvoj motoriky a koordinace pohybů i celkovou muzikálnost. Mistr Ján Nemec upřednostňuje výuku rodinného typu na jednom místě s individuálním přístupem. Snaží se žákům předávat lásku, pozitivní vztah ke klasickému tanci a veškeré své profesionální zkušenosti s přihlédnutím na individualitu každého žáka.

Klasický tanec je profesním základem většiny stylů tance, proto by měl být součástí i nově utvářených soudobých tanců. Při hodinách se vyučují základy klasického tance včetně baletního názvosloví, od jednotlivých pozic nohou a rukou, až po celé vazby a variace. Tento způsob výuky je předpokladem k možnosti nastudovat s žáky školy podle vlastní choreografie celé představení.

V roce 1996 byla založena tradice školních baletních představení. Každým rokem škola prezentuje svoji celoroční práci na svých vánočních představeních. Škola se již prezentovala upravenými balety na nejrůznějších pražských scénách od Nové scény Národního divadla v Praze až po divadlo v Horních Počernicích, např. Šípková Růženka, Popelka, Louskáček, Čipolino, Labutí jezero, Žabí princ, Paquita, O krejčíkovi, Giselle. Don Quijote, Zvířátka a loupežníci a další.

Baletní škola kromě základní výuky připravuje systematicky žáky nejen na školní představení, ale i na amatérské soutěže u nás i v zahraničí, kde se žáci umisťují na předních místech.

Kromě základní výuky baletu nabízí baletní škola individuální hodiny, které jsou velmi důležité pro pohybový a umělecký rozvoj jednotlivců. Na baletních seminářích mají žáci možnost vyzkoušet si nácviky s jinými tanečními mistry, čímž tak napomáhají ke komplexnějšímu zdokonalení pohybového výrazu. Baletní škola pořádá také letní školu tance nejen pro žáky školy, ale i pro širokou veřejnost. Žáci mají prostřednictvím školy také možnost navštívit představení v Národním divadle.

„I přes mnohé názory, že klasický tanec je v současné době již přežitkem, nelze podle mého názoru souhlasit. Klasický balet je profesním základem každého tanečníka, nelze vynechat abecedu klasického tance ani při soudobém tanci, protože by to znamenalo krok zpět, směrem k degradaci profese tanečníka v naší společnosti. 

Balet je práce a dřina, při které se nikdy nedá říct, že je dílo hotovo. Nelze usnout na vavřínech, je to nekonečné hledání dokonalosti, ladnosti a graciéznosti. Pro mnohé děti začínající s výukou klasického baletu se může zdát tzv. „šoupání nohou“ nekonečné a zdlouhavé, ale baletní umění je běh na dlouhou trať, kdy systematickým cvičením vypracováváme dokonalost pohybu, ovládání svalů celého těla a snažíme se vítězit nejen nad sebou samým, ale i nad přírodou.“

BcA. Ján Nemec