Náš tým

Majitelka školy

MUDr. Olga Janovská
s dcerou Victorií Janovskou

Pedagogové

BcA. Ján Nemec

Balet hraje v mém životě zásadní roli. Provází mě již od dětství, kdy jsem nastoupil na konzervatoř. Jako profesionální tanečník jsem měl možnost ztvárnit mnoho krásných rolí přímo na jevišti Národního divadla. Díky své lásce k baletu působím v oboru dodnes, a to v podobě tanečního pedagoga. Tanec má proto své místo v mém životě již celých 42 let.

V rámci pedagogické činnosti považuji za podstatné nejen předávat své zkušenosti profesionálního tanečníka, ale zároveň vychovávat vzdělané diváky a probouzet v nich lásku k umění. Balet je sice krásný, ale vyžaduje silnou vůli a přísnou disciplínu. Učí sebereflexi, zvyšuje odolnost, umožňuje procítit životní situace nejen tanečníkovi, ale i divákovi, a využívá estetiky k tomu, abychom si byli všichni o krok blíže. Vážím si toho, co mi tanec nabídl, a považuji za své poslání předávat tuto bohatou zkušenost dál.

Dávid Jendrušák

Balet a vo všeobecnosti tanec je pre mňa najdokonalejšia komunikácia, ktorá existuje. Je to reč duše spojená s telom. Keď tancujem, som voľný a lietam, je to pre mňa neopísateľný pocit.
Tanci sa venujem od malička. Študoval som na Košickom Konzervatóriu Jozefa Adamoviča, zároveň tancoval s operou a baletom Štátneho divadla v Košiciach. Po ukončení štúdia som nastúpil do baletného súboru Severočeského divadla v Ústí nad Labem. Aktuálne sa venujem výuke, floristike a tanci.

Klára Loneková - Desire

Klára Loneková

Celý můj život je provázán s tancem, který pro mě představuje nejen pohyb, ale i způsob, jak vyjádřit to, co nemůžu slovy. Počátky mého tanečního putování spočívají v baletu a moderní gymnastice. Přestup do baletní školy pod vedením BcA. Jána Němce byl klíčovým okamžikem. Pan Němec mi nejen zdokonalil techniku, ale také mě naučil, že tancem mohu propojit své nitro s hudbou a pohybem. Pro mě znamená tanec svobodu vyjádření a jsem vděčná za možnost sdílet svou vášeň s ostatními.

Sofija Berljandová - Desire

Sofija Berljandová

Tanci se věnuji od dětství a vnímám ho jako jedinečný způsob vyjádření veškerých emocí. Působila jsem v přípravce Státní opery Praha a Národního divadla, kde jsem měla možnost ztvárnit několik rolí. Balet je mojí vášní, nicméně nyní se soustředím především na moderní tanec. Věnuji se zejména contemporary, kde jsem našla své útočiště. Je to směr, přes který se dá tvořit a předávat dál vlastní pohybový slovník. V dětech podporuji individuální projev a dbám i na správnou techniku provedení pohybů. Snažím se pro ně vytvořit prostředí k uměleckému rozvoji a je pro mě radostí sledovat jejich pokroky.

Organizační složka

Miroslav Řečínský

Balet je pro mě jedna z nejvyšších forem kultivovaného pohybu, který se utvářel staletí a stále se vyvíjí. Souhra pohybu a hudby mě stále fascinuje.
Balet dokáže beze slov vyjádřit tolik zajímavých emocí, které jsou pouze díky pohybu mnohdy sdílnější než by si člověk mohl představit.
Práce s dětmi a mladými lidmi je nesmírně inspirující a uspokojující. Je krásné předávat jim povědomí o kultivovaném tanci, jeho historii i současnosti.

Bc. Monika Zemanová

Na baletu osobně obdivuji jeho eleganci, čistotu a sdělování krásných emocí bez použití slov. Velmi mi záleží na tom, aby měli mladí tanečníci ty nejlepší podmínky a mohli se dále rozvíjet v činnosti, kterou mají rádi. Chci dětem zajistit příjemné a přátelské prostředí, ve kterém se budou cítit šťastně a kde jim bude pohyb přinášet radost. Mým cílem je vytvořit skupinu, ve které si budou děti vzájemnou inspirací, a do které se budou rády vracet.